පුකවල් සහ තං ගෙඩි විකිණීම

  ටීවී එක දාන්නේ කලාතුරකින්ය. විනාඩි කීපයකට කලින් කම්මැලිකමට ටීවී එක දැම්මෙමි. බීච් එකක්ය. ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ය. බීච් එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි මාරුවෙන් මාරුවට පෙන්නයි. බීච් එකේ කෙල්ලන්ය. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කොල්ලන්ය. බීච් […]

Read Article →

සංගාගේ සීමාව

සංගා කියන්නෙ තරුවක්. icon එකක්. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හදවතේ ගැස්ම නවත්වන්නට හැකි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කෙළ පැමිණි වැඩකරුවෙක්. ලෝකෙම ඉදිරියේ මහත්මයෙක්. සිංහලෙන්ම කියනව නම් Gentleman’s Game එකේ නියම Gentleman කෙනෙක්. අවශ්‍ය තැනදි […]

Read Article →