හනික වරෙ‍‍ව් කොල්ලනේ මෙන්න මෙහෙ වරෙව්, ඩිම්බයක් ආවෝ !

eya-den-2

බණ්ඩාගේ සයිබර් ක්‍රියාකාරීත්වයට දැන් අවුරුදු තුනකටයි ආසන්නය. ගත වුන ඒ කාලය තුළ ඔහුගේ වඩාත්ම සිත්ගත් සංවාදය වුනේ පිළිවෙලින් ශ. දන්තනාරායන, බුද්ධික දසනායක සහ රිටිගල ජයසේන අතර ඇතිවූ වචන පේළි කීපයකට සීමා වූ කෙටි අදහස් හුවමාරුවකි. එය ඔබත් සමඟ බෙදා ගැන්ම උදෙසා මෙසේ සටහන් කර තබමි.

“අපට ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ සංස්කෘතියක් උරුම වී ඇත, තම දියණියගේ පළමු ඔසප් වීම උත්සවාකාරයෙන් රටටම දැනුම් දෙයි, නමුත් ඇය පෙම්වතියක් වීම බරපතල වරදකි”
……………………………………………………………………………………………..

“ධනාත්මකව හිතපං බං. පෙම්වතාට විරුද්ධ වන්නේ දියණියගේ කන්‍යාභාවය නැති වීම උත්සවාකාරයෙන් රටටම දැනුම් දීමට එයා බාධාවක් විය හැකි නිසා මිසක් පෙම්වතා සමහ ඇති විශේෂ තරහකට නෙමේ”

……………………………………………………………………………………………..

“මාගේ දියනියගේ පලමු ඔසප්වීම හෝ කන්‍යාභාවය අහිමි වීම රටටම දැන්වීම යන සංකල්පය ගැන හිරිකිතයක් අපුලයක් ඇතිවුනද, ඇය කවරෙකු හෝ සමග රොමෑන්ටික ගනුදෙනුවක් ඇරඹිම ගැන අවුලක් නොසිතෙන්නේ මා සංස්කෘතිකමය වශයෙන් සරණාගත තත්වයකට වැටී ඇති නිසාද?”

ආතල් නේ ? 😀

ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s